پیوند پایدار ایرانیان 

در این سایت نسبت به عرضه مستقیم و بی واسطه کتاب ازدواج الکتروسنتی اقدام شده است.
در این کتاب به موارد زیر پرداخته شده است:

تبیین، تشریح و ریشه‌یابی مشکل انتخاب همسر و عوارض و پیامدهای آن
و تبیین و ارائه راه حل مناسب برای رفع مشکل انتخاب همسر با تلفیق نیکوی سنت و مدرنیته،
طراحی الگوی ازدواج الکتروسنتی (جستجوی الکترونیک + آشنایی سنتی)
و آموزش گام به گام الگوی ازدواج الکتروسنتی

افرادی که در ایران سکونت دارند و مایل به خرید کتاب باشند میتوانند از طریق این سایت نسبت به خرید اقدام نمایید. لطفا قبل از خرید قوانین خرید و شیوه های ارسال با دقت مطالعه فرمایید.